Κεντρικό Μενού

Τελευταία Νέα
ΓενικέςΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΠΜΣ ΣΤΙΣ "ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ" ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΣ 2014-2015
 
Σημαντική Ανακοίνωση
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΠΜΣ ΣΤΙΣ "ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ" ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΣ 2014-2015

Κατάλογος Ερευνητικών Αποτελεσμάτων

ΣυγγραφείςΦίλτρο
Ανάπτυξη/σύμπτυξη Κατηγορία : Διδακτ. Διατριβή ‎(70)
Μελέτες επί της δομής και λειτουργίας του ριβονουκλεοπρωτεϊνικού συμπλόκου της ριβονουκλεάσης Ρ από το Dictyostelium discoideum
Βουρεκάς Αναστάσιος
http://nemertes.lis.upatras.gr/dspace/bitstream/123456789/588/1/Vourekas_A._PhD_Thesis.pdf2007
Μορφολογική εκτίμηση του ρόλου του οιστρογονικού υποδοχέα τύπου Β (ERB) του μεταγραφικού παράγοντα NF-KB, των πρωτεινών θερμικού σοκ (HSP 27 και HSP 70) στα καρκινόματα του παχέος εντέρου
Κωνσταντινόπουλος Παναγιώτης
2003
Μηχανικά και χημικά σήματα που στοχεύουν στον οστεο-ειδικό μεταγραφικό παράγοντα Cbfα1: Μεταγωγικά μονοπάτια και μεταγραφική ρύθμιση
Ζήρος Παναγιώτης
2003
Δομικές και λειτουργικές μελέτες της επίδρασης της σπερμίνης στην 50S ριβοσωματική υπομονάδα του εντεροβακτηρίου Eschericha coli
Ξαπλαντέρη Μαρία
2004
Δομικές και λειτουργικές μελέτες της αλλιλεπίδρασης των ιικών πρωτεινών VCP και SPICE με το τρίτο συστατικό του συμπληρώματος
Σφυρόερα Γεωργία
2004
Ο ρόλος της ενδοθηλίνης στην εξέλιξη των χρονίων νεφρικών παθήσεων
Δρακόπουλος Αναστάσιος
http://nemertes.lis.upatras.gr/dspace/bitstream/123456789/1213/1/Nimertis_Drakopoulos.pdf2005
Μελέτη της έκφρασης των υπομονάδων υποδοχέων διεγερτικών και ανασταλτικών αμινοξέων σε πειραματικό μοντέλο της νόσου Parkinson.
Φραγκιουδάκη Κλεοπάτρα
http://nemertes.lis.upatras.gr/dspace/bitstream/123456789/370/1/214.pdf2005
Συγκριτική μελέτη της έκφρασης των υπομονάδων του GABA A υποδοχέα και των πρωίμων γονιδίων c-fos και zif-268σε τομές από τον διαφραγματικό και τον κροταφικό ιππόκαμπο επίμυος πριν καθώς και κατά την διάρκεια της ανάπτυξης των “in vitro” οξέων κυμάτων
Σωτηρίου Ευάγγελος
http://nemertes.lis.upatras.gr/dspace/bitstream/123456789/378/1/163.pdf2005
In vivo χαρακτηρισμός του ανθρώπινου παράγοντα αδειοδότησης Cdt1 και του αρνητικού ρυθμιστή αυτού Geminin κατά τη διάρκεια του κυτταρικού κύκλου
Ξουρή Γεωργία
http://nemertes.lis.upatras.gr/dspace/bitstream/123456789/327/1/241.pdf2005
Μελέτη του ρόλου της 5" μη μεταφράσιμης περιοχής του γονιδίου β-σφαιρίνηςκατά την επεξεργασία του μηνύματος
Ψιούρη Λαμπρινή
http://nemertes.lis.upatras.gr/dspace/bitstream/123456789/371/1/304.pdf2005
Στατιστική Ανακάλυψη και πειραματική επιβεβαίωση μεταγραφικών παραγόντων που ελέγχουν την ενεργοποίηση των λεμφοκυττάρων σε άνοσες καταστάσεις
Αργυρόπουλος Χρήστος
http://nemertes.lis.upatras.gr/dspace/bitstream/123456789/383/1/308.pdf2005
Γονιδιακή μεταφορά με μη ιϊκά συστήματα σε προγονικά αιμοποιητικά κύτταρα
Παπαπέτρου Ειρήνη
http://nemertes.lis.upatras.gr/dspace/bitstream/123456789/328/1/401.pdf2005
Ανάπτυξη και εκτίμηση του δυναμικού επισωματικών και ιϊκών οχημάτων μεταφοράς γονιδίων σε κυτταρικές σειρές και κλινικές δοκιμασίες για την γονιδιακή θεραπεία
Γιαννακόπουλος Αριστείδης
http://nemertes.lis.upatras.gr/dspace/bitstream/123456789/1385/1/Nimertis_Giannakopoulos.pdf2006
Ο Ρόλος του SMAD σηματοδοτικού μονοπατιού στις σπειραματονεφρίτιδες του ανθρώπου
Κασιμάτης Θεόδωρος
http://nemertes.lis.upatras.gr/dspace/bitstream/123456789/1189/1/Nimertis_Kasimatis.pdf2007
Επίδραση ορισμένων ριβοσωματικών συστατικών επί της πρωτεινοσύνθεσης και επί εξωριβοσωματικών λειτουργιών του ευκαρυωτικού κυττάρου
Κωνσταντινίδης Θεόδωρος
http://nemertes.lis.upatras.gr/dspace/handle/123456789/8442007
Μορφολογική μελέτη του μοριακού δικτύου των μεταγραφικών παραγόντων PPARY, RXRA, NF-κB του υποδοχέα EGFR, και του ενζύμου COX-2 κατά την καρκινογένεση στο λαρυγγικό επιθήλιο και το μικροπεριβάλλον του
Κουρέλης Κωνσταντίνος
http://nemertes.lis.upatras.gr/dspace/handle/123456789/11862007
Κλωνοποίηση και χαρακτηρισμός γονιδίων που κωδικοποιούν υπομονάδες του ριβονουκλεοπρωτεϊνικού συμπλόκου της ριβονουκλεάσης Ρ από το μυξομύκητα Dictyostelium discoideum - ένα ένζυμο κλειδί στη βιογένεση του tRNA
Καλαβριζιώτη Δήμητρα
http://nemertes.lis.upatras.gr/dspace/bitstream/123456789/1392/1/Nimertis_Valasi.pdf2006
Επίδραση του ιοντικού περιβάλλοντος στη δομή και λειτουργία αντιβιοτικών που αναστέλλουν την πρωτεϊνική σύνθεση
Πετρόπουλος Αλέξανδρος
http://nemertes.lis.upatras.gr/dspace/handle/123456789/12072006
Αλληλεπιδράσεις των συστημάτων νευροδιαβίβασης ντοπαμίνης/αδενοσίνης στον εγκέφαλο των “weaver” μυών, γενετικού μοντέλου ντοπαμινεργικής απονεύρωσης
Πούλου Παρασκευή
http://nemertes.lis.upatras.gr/dspace/bitstream/123456789/593/3/Nimertis_Poulou%28i%29.pdf2007
Συμβολή στη μοριακή προγεννητική διάγνωση ανευπλοειδιών και φύλου με χρήση μεθόδων αλυσιδωτής αντίδρασης πολυμεράσης
Δάβανος Νικόλαος
http://nemertes.lis.upatras.gr/dspace/handle/123456789/9782007
Συναπτική Αναστολή στον Ιππόκαμπο:
Γεωργόπουλος Παναγιώτης
http://nemertes.lis.upatras.gr/dspace/bitstream/123456789/793/1/%ce%94%ce%b9%ce%b4%ce%b1%ce%ba%cf%842008
Ευκαρυωτική πρωτεινοσύνθεση σε αγρίου τύπου και μεταλλαγμένα ριβοσώματα ζύμης με την χρήση συνθετικών mRNA και η αναστολή της από αντιβιοτικά
Τσέλικα Σμαράγδα
http://nemertes.lis.upatras.gr/dspace/bitstream/123456789/786/1/PhD_STselika.pdf2008
Διερεύνηση της ρύθμισης των πρωτεϊνών του κυτταρικού κύκλου Cdt1 και Geminin σε κύτταρα με βλάβες στο DNA και σε αποπτωτικά κύτταρα
Ρούκος Βασίλειος
2008
Ο Ρόλος του ΤGF-ΒΕΤΑ και SMDAs και SKI πρωτεινών σε ασθενείς με καρκίνο μαστού και συσχέτιση με επιβίωση
Κουμουνδούρου Δήμητρα
http://nemertes.lis.upatras.gr/dspace/bitstream/123456789/756/1/%ce%94%ce%b9%ce%b4%ce%b1%ce%ba%cf%842007
Μελέτη του ρυθμιστή του κυτταρικού κύκλου Geminin και της συγγενικής πρωτεϊνης Geminin-cc-like σε ανθρώπινα καρκινικά κύτταρα
Δημάκη Μαρία
2008
Μελέτη των ρυθμιστών του κυτταρικού κύκλου Cdt1 και Geminin υπό συνθήκες γονιδιοτοξικού στρες
Ηλιού Μαρία
2008
Διευρέυνηση του ρόλου της διαμόρφωσης του 5S rRNA στην πρωτειική σύνθεση του εντεροβακτηρίου Escherichia coli
Κούβελα Αικατερίνη
2008
Μορφολογική μελέτη υποδοχέων κινάσης τυροσίνης TrKs και BEGFR-3 και συσχετισή τους με την οδό μεταγωγής σήματος EPOR/GAK-2/STAT/5 στους όγκους εγκεφάλου του ανθρώπου
Κονδύλη Μαρία
2009
Μελέτη επίδρασης της λιποκυτταροκίνης εντιπονεκτίνη στο KΝΣ
Ψηλοπαναγιώτη Αριστέα
http://nemertes.lis.upatras.gr/dspace/bitstream/123456789/1524/1/psilopanagioti_PhD2.pdf2009
Μελέτη των εκφυλιστικών αλλοιώσεων των καρδιακών βαλβίδων και του τοιχώματος αρτηριών στον άνθρωπο
Αλεξόπουλος Αλέξανδρος
2006
Μεταγραφικός παράγων SNAL-Ρόλος στην απαρτίωση μοριακών δικτύων της επιθηομεσεγχυματικής μετάφρασης στον καρκίνο του πνεύμονα και στο μικροπεριβάλλον του
Αμανετοπούλου Σταυρούλα
2007
Ανάλυση δεδομένων μικροσυστοιχείων DNA με δίκτυα πεποίθησης
Ανδρέου Αθανάσιος
2005
Ρόλος του γονότυπου υποψηφίων γονιδίων στην απόκριση στη διαιτητική και φαρμακευτική θεραπεία στο μεταβολικό σύνδομο
Αργυρόπουλος Κων/νος
2004
Μελέτη της έκφρασης παραγόντων αγγειογέννεσης και συσχέτιση τους με την απόπτωση και το βαθμό κακοήθειας στον αδενοκαρκίνωμα του προστάτη
Βούρδα Αικατερίνη
2004
Ο Ρόλος του σηματοδοτικού μονοπατιού Sonic hedgehos στον καρκίνωμα του πνεύμονα
Γιαλμανίδης Ιωάννης
2007
Σύμβολή του γλουταμινεργικού υποδοχέα NMDA στην πλαστικότητα του αναπτυσσόμενου οπτικού συστήματος
Γιαννακόπουλος Μάριος
2006
Ο Ρόλος του Gh1 γονιδίου της αυξητικής ορμόνης και του υποκινητή του σε παιδιά με οικογενή μεμονωμένη ανεπάρκεια αυξητικής ορμόνης
Γιαννακοπούλου Ιωάννα
2008
Μελέτη της επίδρασης στατινών αναστολέων των υποδοχέων-1 της αγγειοτενσίνης και Β-αναστολέων στις αλλοιώσεις που υφίστανται οι καρδιακές βαλβίδες από την υπερλιπιδιαμική διατροφή
Γκίζας Σπυρίδων
2008
Η συσχέτιση των τελικών προιόντων προχωρημένης γλυκοζυλίωσης του υποδοχέα τους και του διαλυτού τμήματος σε παιδιά και εφήβους με ΣΧΔ Ι
Δεττοράκη Αθηνά
2008
Επίδραση ανοσοκατασταλτικών θεραπειών στα είδη και λειτουργία Τα-βοηθητικών κυττάρων ληπτών νεφρικού μοσχεύματος
Δουζδαμπάνης Περικλής
2007
«Δημιουργία Τράπεζας Πληροφοριών Ελλήνων Παρκινσονικών και εύρεση νέων και γνωστών μεταλλαξέων του γονιδίου NR4A2 και η λειτουργική σημασλθα τους»
Ζιαβρά Δέσποινα
2007
Ποσοτικοποίηση παθήσεων διαμέσου τομογραφία (μέσω αλγορίθμων αυτόματης διάγνωσης εικόνας) και συσχέτιση με κλινικούς και εργαστηριακούς δείκτες
Καζαντζή Αλεξάνδρα
2008
Μοριακοί μηχανισμοί ελέγχου της μετάδοσης του σήματος αυξητικής ορμόνης σε παιδιά με σοβαρή ανεπάρκεια στην αύξηση
Καραγεώργου Ιουλία
2005
Δομική και λειτουργική μελέτη του συμπλόκου Geminin Cdt1 και μελέτη του ρόλου της GEMININ στο περιφερικό νευρικό σύστημα
Καραντζέλης Νικόλαος
2007
Η επίδραση των κυττροκινών/ορμονών σε λιπώδη ιστό παχύσαρκων και φυσιολογικών παιδιών: In vitro συγκριτική μελέτη
Καρβέλα Αλεξία
2005
Γενετική ανάλυση της νόσου Parkison και μελέτη της έκφρασης του ενεχομέου γονιδίου της Αλφα-συνουκλείνης
Καρούσος Γεράσιμος
2002
Μελέτη των αγγειογενετικών και αρτηριογενετικών ιδιοτήτων της θρομβίνης σε πειραματικό μοντέλο ισχαιμίας των κάτω άκρων
Κατσάνος Κων/νος
2004
Μελέτη μοριακών μηχανισμών διηθητικής ικανότητας πρωτοπαθών όγκων του ΚΝΣ
Κληρονόμος Γεώργιος
2005
"Αλληλεπίδραση ηλεκτροεγκεφαλογραφικών ρυθμών και κυμάτων κατά το δεύτερο στάδιο του άνευ ταχέων οφθαλμικών κινήσεων ύπνου στο άνθρωπο"
Κόκκινος Βασίλειος
2005
Δημιουργία ζώων μοντέλων για τη μελετη του in vivo ρόλου της Geminin: Αδρανοποίηση των γονιδίων σε μυς με τη χρήση ολοδύναμων εμβρυονικών κυττάρων και ιστοειδική υπερέκφραση σε διαγονιδιακούς μυς
Κοντάκη Πανωραία
2005
Επίδραση της νευροεκφύλισης στην φωσφορυλίωση των υποδοχέων του γλουταμινικού οξέος-μελέτη σε γενετικό μοντέλο παρκινσονισμού
Κουτσοκέρα Μαρία
2006
Μελέτη της έκφρασης λιποκινών και υποδοχέων τους σε περιαγγειακό λιπώδη ιστό ανθρώπου και σύσχειση με την αθηροσκλήρωση
Κωστόπουλος Χρήστος
2008
"Επίδραση της πρόκλησης βλάβης στο DNA και της κυτταρικής απόκρισης σε αυτή στη χωροχρονική ρύθμιση των παραγόντων αδειοδότησης του DNA για την αντιγραφή"
Κωτσαντής Παναγιώτης
2008
Φυσιολογικός έλγχος του εναλλακτικού ματίσματος του υποδοχέα NMDA στο οπτικό σύστημα
Μαντά Γεωργία
2005
In nitro ηλεκτροφυσιολογική μελέτη των μηχανισμών διαφοροποίησης μεταξύ διαφραγματικού και κροταφικού ιπποκάμπου ως προς την παθογένση της πειληψίας, ΤΝ συναπτική ευπλαστότητα και τη δικτυακή ρυθμογέννεση
Μόσχοβος Χρήστος
2004
Μελέτη της επίδρασης των ουρανικών τοξινών στα λειτουργικά συστήματα του ενδοθηλίου, σε καλλιέργειες ανθρωπίνων ενδοθηλιακών κυττάρων από ομφάλια φλέβα
Μπίτα Θεοδώρα
2006
Συγκριτική μελέτη της ρυθμικής δραστηριότητας που αναπτύσσεται σε τομές ραχιαίου και κοιλιακού ιπποκάμπου αρουραίου με αγωνιστή υποδοχέων ακετυλοχολίνης
Νικήτα Ιωάννα
Συσχέτιση παιδική παχυσαρκίας και ανοσολογικών διαταραχών λιπώδη ιστού
Ντιαζ-Ταπιαζ Λεονορ
2008
Μελέτη μοριακών μηχανισμών ανάπτυξης του οφθαλμικού πτερύγιου στον άνθρωπο
Παγουλάτος Διονύσιος
2008
Δεν έχει τίτλο
Παναγιωτόπουλος Δημήτριος
"Διαφορική ρύθμιση της έκφρασης του γονιδίου της ιντερλευκίνης -2 και του ιού HIV-1 από μεταγραφικούς καταστολείς σε παρθενικά και μνημονικά και βοηθητικά λεμφοκύτταρα"
Παναγούλιας Ιωάννης
 
2008
Δεν έχει τίτλο
Πανδής Χαράλαμπος
Προγνωστική αξία ανοσοιστοχημικών μοριακών δεικτών σε πρωτοπαθή καρκινώματα μαστού
Παπαθεοδώρου Χαράλαμπος
2007
Μελέτη μεταλλάξεων σε γονίδια που ενέχονται σε σύνδρομο ανοσοανεπάρκεις χαρακτηριζόμενο απο υπερέκφραση αντισωμάτων Ε.
Παπαναστασίου Ανστάσιος
2006
Μελέτη μεταλλαξεων σε γονίδια που ενέχονται σε σύνδρομο ανοσοανεπάρκειας χαρακτηριζόμενο από υπερέκφραση αντισωμάτων Ε.
Παπανικολάου Ευαγγελία
2005
"Η SPECT νευροαπεικόνιση της αιματικής εγκεφαλικής ροής και της μελανοραβδωτής ντοπαμινεργικής οδού στην εκτίμηση της χειρουργικής αντιμετώπισης με DBS εξωπυραμιδικών συνδρόμων"
Πασχάλη Άννα
2008
Μελέτη του σηματοδοτικού μονοπατιού ILK/P-AKTστο ηπατοκυτταρικό καρκίνωμα του ανθρώπου: συσχέτιση με την έκφραση παραγόντων που εμπλέκονται στην απόπτωση και στο κυτταρικό πολλαπλασιασμό"
Περουκίδης Σταύρος
2006
Castor, μια νέα πρωτείνη συγγενική του ρυθμιστή του κυτταρικού κύκλου Geminin: Λειτουργική μελέτη σε ανθρώπινα καρκινικά κύτταρα και ζωικά μοντέλα"
Πεφάνη Δάφνη
Μελέτη της γονιδιακής θεραπείας σε περιπτώσεις μονογονιιακών ασθενειών του αίμοποιητικού συστήματος
Πολυβίου Σταύρος
 
2006
«ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΟΥ ΡΟΛΟΥ ΤΗΣ GEMININ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΑΡΧΕΓΟΝΩΝ/ΠΡΟΓΟΝΙΚΩΝ ΚΥΤΤΑΡΩΝ ΤΟΥ ΑΙΜΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΕ ΓΕΝΕΤΙΚΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥΣ ΜΥΕΣ»
Καραμήτρος Δημήτριος
2009
Ανάπτυξη/σύμπτυξη Κατηγορία : Διπλωματική ‎(64)
Μελέτες επί της ριβονουκλεάσης Ρ από το αιθανολοπαραγωγό βακτήριο Zymomonas mobilis
Τσιτλαΐδου Μαριάνθη
2007
Μελέτη της επίδρασης αμινογλυκοζιτών στην ενζυμική δραστικότητα της ριβονουκλεάσης Ρ από ανθρώπινα κερατινοκύτταρα
Προδρομάκη Ελένη
2003
Κλωνοποίηση του DRPP1, γονίδιο που κωδικοποιεί μια πρωτεΐνη της ριβονουκλεάσης Ρ από το Dictyostelium discoideum
Βουρεκάς Αναστάσιος
2003
Απομόνωση και μερικός καθαρισμός της ριβονουκλεάσης Ρ από μιτοχόνδρια του Dictyostelium discoideum
Αλμπέρτη Αύρα
2003
Μελέτες επί της ριβονουκλεάσης Ρ από το σχιζοσακχαρομύκητα S. pombe
Σταματοπούλου Βασιλική
2006
Επίδραση των μακρολιδίων στη δραστικότητα της ριβονουκλεάσης Ρ από το βακτήριο Escherichia coli
Τουμπέκη Χρυσαυγή
2006
Επίδραση του ιοντικού περιβάλλοντος στην πρόσδεση της σπερμίνης στην 50S ριβοσωματική υπομονάδα
Πετρόπουλος Αλέξανδρος
2004
Μηχανισμός δράσεως της κλινδαμυκίνης στην πρωτεϊνική σύνθεση: Επίδραση των πολυαμινών
Κούβελα Αικατερίνη
2005
Επίδραση των πολυαμινών στη δομή και λειτουργία του 5S ριβοσωματικού RNA
Γερμπανάς Γεώργιος
2006
Mεταφραστικές αποκρίσεις του οργανισμού Mytilus galloprovincialis σε περιβαλλοντική ρύπανση
Πυθαροπούλου Σοφία
2007
Xρήση πεπτιδίων που μιμούνται επιτόπους του υποδοχέα της ιντερλευκίνης-2, για τη μελέτη της καταστολής της ενεργοποίησης των T-λεμφοκυττάρων
Παρίση θεοδώρα
2003
Συστηματικός Eρυθηματώδης Λύκος. Διερεύνηση έκκρισης IL-2 σε ασθενείς με Συστηματικό Eρυθηματώδη Λύκο και σύγκριση με υγιή άτομα. Mελέτη του ρόλου της IL-2 στην εμφάνιση της ασθένειας αυτής
Δεσινιώτη Κλειώ Σ.
2003
Επίδραση των φαρμάκων θαλιδομίδη και ζολεδρονικό οξύ στον πολλαπλασιασμό και την βιωσιμότητα μυελωματικών και λευχαιμικών κυτταρικών σειρών
Παπαδόπουλος Παναγιώτης
2004
Μελέτη της μοριακής ποικιλομορφίας στην περιοχή του πυρηνικού αντιγόνου του ιού της ηπατίτιδας Β σε χρόνιους ασυμπτωματικούς φορείς του ιού
Νικήτας Νικήτας
2006
Ο ρόλος των ρυθμιστικών Τ-λεμφοκυττάρων foxp3+ στους μηχανισμούς αυτοανοσίας και ανοσολογικής ανοχής
Δουσδαμπάνης Περικλής
2006
Η επίδραση της θαλιδομίδης και του ζολεδρονικού οξέως στην ενεργότητα του μεταγραφικού παράγοντα NF-κB σε κύτταρα πολλαπλού μυελώματος
Ιωαννίσου Κλειώ
2007
Ανάπτυξη του EBV-επισωματικού, αυτό- αναπαραγόμενου οχήματος για την μεταφορά του γονιδίου της σφαιρίνης β του ανθρώπου σε ετερόλογα συστήματα
Γιαννακόπουλος Αριστείδης
2003
Ανάπτυξη Επισωματικών Οχημάτων μεταφοράς γονιδίων με βάση τι ιό EBV
Κόϊκα Βασιλική
2004
Οχήματα γονιδιακής μεταφοράς για τη γονιδιακή θεραπεία των αιμοσφαιρινοπαθειών
Πολυβίου Σταύρος
2005
Γονιδιακή μεταφορά σε αιμοποιητικά κύτταρα με επισωματικά αυτο-αναπαραγόμενα οχήματα
Σταύρου Ελεάνα
2005
Ανάπτυξη φορέων για την γονιδιακή μεταφορά του τεχνητού ενεργοποιητή της γ-σφαιρίνης, με εναλλακτικούς υποκινητές
Δρύλλης Γεώργιος
Ανάπτυξη επισωματικού φορέα για την γονιδιακή μεταφορά του φυσιολογικού γονιδίου της β-σφαιρίνης
Μπαβέλη Μαρία
Συμβολή στην προεμφυτευτική χρωμοσωμική διάγνωση ανευπλοειδιών και φύλου με την μεθοδολογία του συγκριτικού γονιδιωματικού υβριδισμού (CGH)
Κεραμυδά Μαρία
2006
Δεν έχει διατυπωθεί
Παπαδημητρίου Σοφία
Δεν έχει διατυπωθεί
Κατσένης Νικόλαος
Μοριακή ανάλυση των γονιδίων του συμπλέγματος της σφαιρίνης β του ανθρώπου σε πάσχοντες από ενδιάμεση β-Μεσογειακή αναιμία
Μακροπούλου Παναγιώτα
2003
Ο ρόλος του πολυμορφισμού ACE/ID στην εκδήλωση στεφανιαίας νόσου και στην ανταπόκριση των ασθενών σε συγκεκριμένη φαρμακευτική αγωγή
Κοντός Βασίλειος
2006
Κλωνοποίηση και χαρακτηρισμός του συστατικού C8β στην ιριδίζουσα πέστροφα
Καζαντζή Αλεξάνδρα
2003
Κλωνοποίηση ς του συστατικού C6 στην ιριδίζουσα πέστροφα
Νικολακοπούλου Κωνσταντίνα
2005
Κλωνοποίηση και χαρακτηρισμός της α και γ υπομονάδας του όγδοου συστατικού του συμπληρώματος στην ιριδίζουσα πέστροφα
Παπαναστασίου Αναστάσιος
2006
1 - 100 Επόμενο