Π.Μ.Σ. στις Βιοϊατρικές Επιστήμες

Γραμματεία Π.Μ.Σ. Βιοϊατρικών Επιστημών

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

Γραμματεία

Τμήματος

Ουρανία Μπουσίου

Τηλ. 2610-969104  Fax: 2610-996103

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Γραμματεία ΠΜΣ

Βιοϊατρικών Επιστημών

Έλλη Σκλίβα

Τηλ. 2610-969108 Fax: 2610-996103

email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.