Π.Μ.Σ. στις Βιοϊατρικές Επιστήμες

Διδάσκοντες

Μέλη  ΔΕΠ  Τμήματος  Ιατρικής  που  συμμετέχουν  στο  Μεταπτυχιακό  Πρόγραμμα Σπουδών στις Βιοϊατρικές Επιστήμες.

 

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ Τηλ.2610-969870 Fax. 2610-969167

Δ. Δραΐνας

Καθηγητής. Εmail:drainas@med.upatras.gr

Δ. Καλπαξής

Καθηγητής. Email:dimkal@med.upatras.gr

Κ.Σταθόπουλος

Καθηγητής. Email:cstath@med.upatras.gr

Γ. Ντίνος

Αναπλ. Καθηγητής. Email:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Κ. Νίκα

Λέκτορας

 

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΓΕΝΙΚΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ  Τηλ.2610-997621  Fax. 2610-991769

Ν. Μοσχονάς

Καθηγητής. Email:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Α. Αθανασιάδου

Oμ.Καθηγήτρια. Email:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Ι.Ζαρκάδης

Καθηγητής. Email:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Ζ. Λυγερού

Καθηγήτρια. Email:lygerou@med.upatras.gr

Α. Παπαχατζοπούλου

Αναπλ.Καθηγήτρια. Email:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ  Τηλ.2610-969144  Fax. 2610-969172

Γ. Νικηφορίδης

Καθηγητής.Email:gnikif@med.upatras.gr

Α. Μπεζεριάνος

Καθηγητής.Email:bezer@patreas.upatras.gr

Ν. Παλληκαράκης

Καθηγητής.Email:nipa@bme.med.upatras.gr

Γ. Παναγιωτάκης

Καθηγητής. Email:panayiot@upatras.gr

Ε. Κωσταρίδου

Καθηγήτρια. Email:costarid@upatras.gr

Γ. Σακελλαρόπουλος

Αναπλ. Καθηγητής. Email:gsak@med.upatras.gr

Γ. Καγκάδης

Αναπλ. Καθηγητής.Email:kagadis@med.upatras.gr

 

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΑΤΟΜΙΑΣ  Τηλ.2610-969121  Fax. 2610-969178

Γ. Σωτηροπούλου-Μπονίκου

Καθηγήτρια. Εmail: gsot@med.upatras.gr

Ε.Πέτρου-Παπαδάκη

Καθηγήτρια

Email:epetrou@upatras.gr

Μ. Ασημακοπούλου

Αναπλ.Καθηγήτρια. Email:massim@upatras.gr

Κ. Γυφτόπουλος

Αναπλ.Καθηγητής. Email:kogyftop@yahoo.gr

Δ. Παπαχρήστου

Αναπλ.Καθηγητής.

Εmail:papachristoudj@med.upatras.gr

Β.Μπράβου

Επ. Καθηγήτρια Email:vibra@upatras.gr

Σ.Σύγγελος

Επ. Καθηγητής Email:sasyggelos@upatras.gr

 

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑΣ  Τηλ.2610-969157   Fax. 2610-997215

Γ. Κωστόπουλος

Καθηγητής.E-mail:gkkostop@med.upatras.gr

Η. Κούβελας

Ομότιμος Καθηγητής

Φ. Αγγελάτου

Καθηγήτρια. Email:rangel@med.upatras.gr

Α. Μητσάκου

Καθηγήτρια. Email:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Κ. Παπαθεοδωρόπουλος

Αναπλ.Καθηγητής. Email:cepapath@med.upatras.gThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.">r

Σ.Ταραβήρας

Αναπλ.Καθηγητής. Email:taraviras@med.upatras.gr

Γ. Βουκελάτου

Επίκ.Καθηγήτρια. Email:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Γ.Σταθόπουλος

Επικ.Καθηγητής. Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

 

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΑΣ  Τηλ.997.638  Fax. 994.720

Κ.Κυπραίος

Καθηγητής. Email:kkypreos@med.upatras.gr

Ν. Τσοπάνογλου

Αναπλ.Καθηγητής. Email:ntsopan@med.upatras.gr

Γ. Παναγιωτακόπουλος

Επίκ. Καθηγητής. This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

ΜΕΛΗ ΔΕΠ & ΕΙΔΙΚΟΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ

 ΕΝΤΑΓΜΕΝOI ΣΤΟ ΠΡΟΓΡ ΑΜΜΑ

Α. Μουζάκη

Καθηγήτρια.Εργ.Αιματολογίας-Αιμοδοσίας.  Email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Ι. Σπηλιοπούλου-Σδούγκου

Καθηγήτρια. Εργ. Μικροβιολογίας.  E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Β.Γκρέκα-Σπηλιώτη

Καθηγήτρια Παιδιατρική Κλινική.  Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

A. Bανταράκης

Επικ.Καθηγητής Εργαστ. Υγιεινής. Email:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Α.Σπυριδωνίδης

Αναπλ. Καθηγητής Εργαστ.Αιματολογία- Μεταμόσχευση Αιμοποιητικών Κυττάρων

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Ι.Χαμπαίος

Ανάπλ.Καθηγητής Παθολογία-Ενδοκρινολογία και Μεταβολικά Νοσήματα Email: ihabeos@med.upatras.gr