Π.Μ.Σ. στις Βιοϊατρικές Επιστήμες

Κατευθύνσεις

Το πρόγραμμα προβλέπει ένα κύκλο σπουδών (τέσσερα διδακτικά εξάμηνα) στις ακόλουθες έξι κατευθύνσεις:

 

1)      Φαρμακολογία-Τοξικολογία

2)      Μοριακή Γενετική-Κυτταρογενετική

3)      Ιατρική Βιοχημεία-Ανοσολογία

4)      Νευροεπιστήμες

5)      Μοριακή Ανατομική-Μοριακή Ιστοπαθολογία

6)      Βλαστικά κύτταρα και Αναγεννητική Ιατρική