Π.Μ.Σ. στις Βιοϊατρικές Επιστήμες

Βλαστικά Κύτταρα και Αναγεννητική Ιατρική

Υπεύθυνος Κατεύθυνσης: Αναπληρωτής Καθηγητής Σταύρος Ταραβήρας

Στόχος της κατεύθυνσης αποτελεί η εκπαίδευση των φοιτητών με τις βασικές αρχές λειτουργίας βλαστικών κυττάρων κατά την εμβρυογένεση και την ενήλικη ζωή, καθώς και η κατανόηση της συμμετοχής των εμβρυϊκών και ενήλικων βλαστικών κυττάρων στην ομοιόσταση αλλά και στην παθογένεση ανθρώπινων ασθενειών. Θα αναπτυχθούν εφαρμογές των βλαστικών κυττάρων στην Αναγεννητική Ιατρική καθώς και η αλληλεπίδραση με άλλους ερευνητικούς κλάδους αιχμής όπως η ανάπτυξη βιοϋλικών, η εμβυομηχανική, η γονιδιακή θεραπεία κλπ.