Επικοινωνία

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΜΣ:

Καθηγητής Διονύσιος Δραΐνας,
τηλ. 2610-969127
drainas@med.upatras.gr

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

Γραμματεία
Τμήματος

Ευαγγελία Μιχαλοπούλου
Τηλ. 2610-969104  Fax: 2610-996103
Email: michalopoulou@med.upatras.gr

Γραμματεία ΠΜΣ
Βιοϊατρικών Επιστημών

Έλλη Σκλίβα
Τηλ. 2610-969108 Fax: 2610-996103
email: eskliva@upatras.gr