Κατευθύνσεις


Το πρόγραμμα προβλέπει ένα κύκλο σπουδών (τέσσερα διδακτικά εξάμηνα) στις ακόλουθες έξι κατευθύνσεις:
  1. Φαρμακολογία - Τοξικολογία
  2. Μοριακή Γενετική - Κυτταρογενετική
  3. Ιατρική Βιοχημεία - Ανοσολογία
  4. Νευροεπιστήμες
  5. Μοριακή Ανατομική - Μοριακή Ιστοπαθολογία
  6. Βλαστικά κύτταρα & Αναγεννητική Ιατρική