Συντονιστές κατευθύνσεων

Ιατρική Βιοχημεία-Ανοσολογία

Δ. Δραΐνας

Τηλ. 2610-969127

Fax: 2610-969167

Μοριακή Γενετική Κυτταρογενετική

Ν. Μοσχονάς

Τηλ. 2610-997689

Fax: 2610-991769

Φαρμακολογία-Τοξικολογία

Κ. Κυπραίος

Τηλ. 2610-969120

Fax: 2610-994720

Νευροεπιστήμες

Γ. Κωστόπουλος

Τηλ. 2610-969157

Fax: 2610-997215

Μοριακή Ανατομική-Μοριακή ιστοπαθολογία

Ε. Πέτρου-Παπαδάκη

Τηλ. 2610-969121

Fax: 2610-969178

Βλαστικά κύτταρα και Αναγεννητική Ιατρική

Σ. Ταραβήρας

Τηλ. 2610-997943

Fax: 2610-997215