Διδάσκοντες


Μέλη  ΔΕΠ  Τμήματος  Ιατρικής  που  συμμετέχουν  στο  Μεταπτυχιακό  Πρόγραμμα Σπουδών στις Βιοϊατρικές Επιστήμες.

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ Τηλ.2610-969870 Fax. 2610-969167

Δ. Δραΐνας

Καθηγητής.  Εmail:drainas@med.upatras.gr 

Δ. Καλπαξής

Καθηγητής.  Email:dimkal@med.upatras.gr 

Κ. Σταθόπουλος

Καθηγητής.  Email:cstath@med.upatras.gr 

Γ. Ντίνος

Αναπλ. Καθηγητής.  Email:geodinos@med.upatras.gr

Κ. Νίκα

Λέκτορας

 

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΓΕΝΙΚΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ  Τηλ.2610-997621  Fax. 2610-991769

Ι. Ζαρκάδης

Καθηγητής.  Email:zarkadis@med.upatras.gr

Ζ. Λυγερού

Καθηγήτρια.  Email:lygerou@med.upatras.gr 

Ν. Μοσχονάς

Καθηγητής.  Email:n_moschonas@med.upatras.gr

Α. Παπαχατζοπούλου

Αναπλ. Καθηγήτρια.  Email:apapacha@med.upatras.gr

Α. Αθανασιάδου

Oμ. Καθηγήτρια.  Email:athanass@med.upatras.gr


ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ  Τηλ.2610-969144  Fax. 2610-969172

Ε. Κωσταρίδου

Καθηγήτρια.  Email:costarid@upatras.gr 

Α. Μπεζεριάνος

Καθηγητής.  Email:bezer@patreas.upatras.gr 

Ν. Παλληκαράκης

Καθηγητής.  Email:nipa@bme.med.upatras.gr 

Γ. Παναγιωτάκης

Καθηγητής.  Email:panayiot@upatras.gr 

Γ. Καγκάδης

Αναπλ. Καθηγητής.  Email:kagadis@med.upatras.gr 

Γ. Σακελλαρόπουλος

Αναπλ. Καθηγητής.  Email:gsak@med.upatras.gr 

Γ. Νικηφορίδης

Ομ. Καθηγητής.  Email:gnikif@med.upatras.gr


ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΑΤΟΜΙΑΣ  Τηλ.2610-969121  Fax. 2610-969178

Γ. Σωτηροπούλου-Μπονίκου

Ομ. Καθηγήτρια.  Εmail:gsot@med.upatras.gr 

Ε. Πέτρου-Παπαδάκη

Καθηγήτρια.  Email:epetrou@upatras.gr 

Μ. Ασημακοπούλου

Αναπλ. Καθηγήτρια.  Email:massim@upatras.gr 

Κ. Γυφτόπουλος

Αναπλ. Καθηγητής.  Email:kogyftop@yahoo.gr 

Δ. Παπαχρήστου

Αναπλ. Καθηγητής.  Εmail:papachristoudj@med.upatras.gr 

Β. Μπράβου

Επ. Καθηγήτρια.  Email:vibra@upatras.gr 

Σ. Σύγγελος

Επ. Καθηγητής.  Email:sasyggelos@upatras.gr 

  

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑΣ  Τηλ.2610-969157   Fax. 2610-997215

Φ. Αγγελάτου

Ομ. Καθηγήτρια.  Email:rangel@med.upatras.gr 

Η. Κούβελας

Ομ. Καθηγητής

Γ. Κωστόπουλος

Ομ. Καθηγητής.  Email:gkkostop@med.upatras.gr 

Α. Μητσάκου

Καθηγήτρια.  Email:mitsacos@med.upatras.gr

Σ. Ταραβήρας

Καθηγητής.  Email:taraviras@med.upatras.gr 

Κ. Παπαθεοδωρόπουλος

Αναπλ. Καθηγητής.  Email:cepapath@med.upatras.gr  

Γ. Σταθόπουλος

Αναπλ. Καθηγητής.  Email:gstathop@upatras.gr

Γ. Βουκελάτου

Επίκ. Καθηγήτρια.  Email:gvoukel@med.upatras.gr

 

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΑΣ  Τηλ.997.638  Fax. 994.720

Κ. Κυπραίος

Καθηγητής.  Email:kkypreos@med.upatras.gr 

Ν. Τσοπάνογλου

Αναπλ. Καθηγητής.  Email:ntsopan@med.upatras.gr 

Γ. Παναγιωτακόπουλος

Επίκ. Καθηγητής.  Email:gpanagiotakop@upatras.gr

 

ΜΕΛΗ ΔΕΠ & ΕΙΔΙΚΟΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ
ΕΝΤΑΓΜΕΝOI ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Β. Γκρέκα-Σπηλιώτη

Καθηγήτρια.  
Παιδιατρική Κλινική.  
Email:spilioti@upatras.gr

Α. Μουζάκη

Καθηγήτρια.  
Εργ. Αιματολογίας-Αιμοδοσίας.  
Email:mouzaki@med.upatras.gr

Ι. Σπηλιοπούλου-Σδούγκου

Καθηγήτρια.  
Εργ. Μικροβιολογίας.  
Email:spiliopl@med.upatras.gr

Α. Σπυριδωνίδης

Καθηγητής.  
Εργαστ. Αιματολογία-Μεταμόσχευση  Αιμοποιητικών Κυττάρων
Email:spyridonidis@upatras.gr

A. Bανταράκης

Αναπλ. Καθηγητής.  
Εργαστ. Υγιεινής.
Email:avantar@med.upatras.gr

Ι. Χαμπαίος

Ανάπλ. Καθηγητής.  
Παθολογία-Ενδοκρινολογία και Μεταβολικά Νοσήματα  
Email:ihabeos@med.upatras.gr