Γραμματεία Π.Μ.Σ. Βιοϊατρικών Επιστημών

Γραμματεία Τμήματος

Έλλη Σκλίβα
2610-969108
2610-996103
secretary@med.upatras.gr , eskliva@upatras.gr

Γραμματεία ΠΜΣ Βιοϊατρικών Επιστημών

Κατερίνα Μιχαλοπούλου
2610-969106
medphd@upatras.gr