Ιατρική-Κλινική Βιοχημεία και Ανοσολογία

Συντονιστής Κατεύθυνσης: Καθηγητής Διονύσιος Δραΐνας, drainas@med.upatras.gr

Ο κύριος εκπαιδευτικός στόχος είναι η κατανόηση σε βάθος από τους μεταπτυχιακούς φοιτητές/τριες των βιοχημικών διεργασιών που εμπλέκονται στην μεταγραφή, στις μεταμεταγραφικές επεξεργασίες του RNA και στη μετάφραση. Επίσης, στόχος του μαθήματος είναι η κατανόηση σε βάθος της δομής και λειτουργίας του ριβοσώματος, που είναι το πιο πολύπλοκο ριβονουκλεοπρωτεϊνικό σύμπλοκο.  

Βασικές έννοιες ανοσολογίας, τα κύτταρα του ανοσοποιητικού συστήματος, ονοματολογία και μακρομοριακή δομή των ανοσοσφαιρινών, μονοκλωνικά αντισώματα, ανοσοχημικοί προσδιορισμοί. Κλινική ανοσολογία: Παθογένεια του Τ κυττάρου, Παθογένεια του Β κυττάρου, αυτοάνοσα νοσήματα, ανοσολογία καρκίνου, μεταμόσχευση-αντιδράσεις υπερευαισθησίας.