Διευθυντής Σπουδών Π.Μ.Σ. Β.Ι.Ε.

Καθηγητής Σταύρος Ταραβήρας