Παθοβιολογία Ανθρώπου

Συντονιστές Μαθήματος: Γ. Σωτηροπούλου-Μπονίκου, Δ. Παπαχρήστου

Εκπαιδευτικοί Στόχοι

Σκοπός του μαθήματος είναι να παράσχει στους μεταπτυχιακούς φοιτητές/τριες τις απαραίτητες γνώσεις οι οποίες θα τους επιτρέψουν να κατανοούν και να αναλύουν τις κύριες βιολογικές διαδικασίες που εμπλέκονται στην ανάπτυξη διαφόρων νόσων του ανθρώπου.

Περιεχόμενο Μαθήματος

Κυτταρική Παθολογία: κατανόηση των βασικών μηχανισμών κυτταρικής βλάβης, νέκρωσης του κυττάρου, γήρανσης του κυττάρου με αναφορά σε κλινικές παθολογικές καταστάσεις

Φλεγμονή: κατανόηση των μορφών και μηχανισμών της φλεγμονής και της ενέργειας των χημικών διαμεσολαβητών

Αποκατάσταση ιστικής βλάβης: κατανόηση της ίνωσης, της ανακατασκευής των ιστών, της επούλωσης του τραύματος και των μηχανισμών που τις προκαλούν

Νεοπλασία: κατανόηση των Κλινικο-παθολογοανατομιών χαρακτηριστικών των καλοήθων και κακοήθων νεοπλασμάτων και των μοριακών μηχανισμών καρκινογένεσης

Γενετικές Παθήσεις του Νευρικού Συστήματος: κατανόηση των κλινικο-παθολογικών χαρακτηριστικών επιλεγμένων παθήσεων του Νευρικού συστήματος, που οφείλεται σε διαταραχές της νευρογένεσης

Ανοσοπαθολογία: κατανόηση των βασικών ανοσολογικών μηχανισμών που συμμετέχουν σε επιλεγμένες παθολογικές καταστάσεις