Απόφοιτοι

Στόχος του προγράμματος είναι να παρέχει υψηλού επιπέδου μεταπτυχιακή εκπαίδευση απαραίτητη για την κατανόηση της μοριακής βάσης των ανθρώπινων ασθενειών. Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές αποκτούν δεξιότητες απαραίτητες για βασική και μεταφραστική έρευνα.

Τα μέλη ΔΕΠ του Τμήματος Ιατρικής με τη συμμετοχή διακεκριμένων επιστημόνων από άλλα Πανεπιστήμια ή ιδρύματα της χώρας καθώς και προσκεκλημένοι ερευνητές από το εξωτερικό παρέχουν ένα πρόγραμμα σπουδών αιχμής που ενσωματώνει τις πρόσφατες εξελίξεις στις βιοϊατρικές επιστήμες.

Οι φοιτητές αποκτούν θεωρητική και πρακτική κατάρτιση που απαιτείται για τη δημιουργία εξειδικευμένου επιστημονικού προσωπικού ικανού να εμπλακεί υπεύθυνα στην οργάνωση, διαχείριση και περαιτέρω ανάπτυξη των βιοϊατρικών υπηρεσιών.

Λίστα αποφοίτων ΠΜΣ