Ερευνητικές Υποδομές

Κτιριακές Εγκαταστάσεις

  • Κέντρο Ιατρικής Εκπαίδευσης (Medical Education Centre) 4000 m2, στο οποίο λειτουργούν: τέσσερα μεγάλα αμφιθέατρα συνολικής χωρητικότητας 1000 θέσεων που είναι εξοπλισμένα με τα πλέον σύγχρονα οπτικο-ακουστικά μέσα (video projectors, μικροφωνικές εγκαταστάσεις, ηλεκτρικές οθόνες κ.α.). Ιατρική Βιβλιοθήκη, η οποία συνδέεται με την Βιβλιοθήκη του Ιδρύματος και διαθέτει σχεδόν το σύνολο των έγκριτων ιατρικών περιοδικών και βιβλίων, καθώς και κέντρο βιβλιογραφικής διερεύνησης μέσω Η/Υ. Αντίστοιχους βοηθητικούς χώρους για αναγνωστήρια.
  • Κτίριο Προκλινικών Λειτουργιών 16.500 m2, το οποίο εκτός των ερευνητικών εργαστηρίων διαθέτει: Δέκα αίθουσες διαλέξεων, αυτόνομη δικτύωση με το internet, το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο, την Βιβλιοθήκη και μέσω του κεντρικού δικτύου του Πανεπιστημίου με όλα τα υπόλοιπα Τμήματα. Υπολογιστικό Κέντρο και Εργαστήριο Πληροφορικής-Πολυμέσων. Με βάση την κτιριακή υποδομή και δεδομένου ότι μέρος του χώρου που διατίθεται χρησιμοποιείται επίσης για την προπτυχιακή εκπαίδευση, για κάθε μέλος ΔΕΠ και μεταπτυχιακό φοιτητή αναλογούν περίπου 200 και 50 m2 εργαστηριακού χώρου, αντιστοίχως. Οι υπόλοιποι χώροι χρησιμοποιούνται ως αίθουσες διδασκαλίας, γραφεία και την εγκατάσταση του Υπολογιστικού Κέντρου. Το μέσο μέγεθος ακροατηρίου κατά το πρώτο έτος σπουδών είναι περίπου 17-20 φοιτητές. Κατά το δεύτερο έτος σπουδών και αναλόγως της κατανομής των φοιτητών στις τέσσερις κατευθύνσεις, το μέγεθος του ακροατηρίου κυμαίνεται μεταξύ 2 και 7 φοιτητών ανά κατεύθυνση.