Εξοπλισμός Εργαστηρίων

(1) Φωτονικό Μικροσκόπιο ZEISS LAB-16 με αντίθεση φάσεων, φθορισμό κλπ.

(1) Η/Υ συστήματος ψηφιακής ανάλυσης εικόνας μικροσκοπίου φθορισμού

(1) Λογισμικό φθορίζοντος υβριδισμού in situ (METASYSTEMS)

(1) CCD κάμερα συστήματος ανάλυσης εικόνας φθορισμού KODAK

(1) Εκτυπωτής SONY συστήματος ανάλυσης εικόνας φθορισμού

(1) Μικροσκόπιο συνεστιακό (Confocal ) LEICA SP5

(1) Μικροσκόπιο φθορισμού ΝΙΚΟΝ ΤΕ2000V

(1) Συσκευή μικροσυστοιχιών (microarrays) Perkin Elmer HybArray 12 με

ανιχνευτή (scanner) μικροσυστοιχιών Perkin Elmer Proscan Array

(1) Phosphorimager Fuji Film FLA 3000 με Eraser (για πλάκες) Raytest

(1) Bioanalyser Labchip Caliper 2100

(2) Συσκευές Speed Vac με ψυχόμενη παγίδα ατμού (vapor trap)

(8) Συσκευές PCR

(1) ELISA reader

(1) Συσκευή HPLC Waters 600

(1) Συσκευή φωτοσήμανσης

(3} Μετρητές β ακτινοβολίας

(2) Υπερφυγόκεντροι

(5) Ψυχόμενοι φυγόκεντροι

(7) Επιτραπέζιοι μικροί φυγόκεντροι

(9) Φυγόκεντροι διαφόρων τύπων

(2) Ανεστραμμένα μικροσκόπια

(4) Στερεοσκόπια

(1) Φυγόκεντρος SHANDON-SOUTHERN συλλογής κυττάρων

(1} Φυγόκεντρος CENTRA MP4R

(6) Φυγόκεντροι eppendorf (οι 2 ψυχόμενες)

(1) Ανακινούμενος επωαστής LAB-LINE

(4) Επωαστικοί θάλαμοι CO2

(4) Επωαστικοί θάλαμοι για κύτταρα

(5) Επωαστές

(2) Aυτόκαυστα

(5) Κλίβανοι αποστείρωσης

(1) Ξηραντήρας

(10) Απλά υδατόλουτρα

(6) Ανακινούμενα υδατόλουτρα

(10) Ψυγειοκαταψύκτες

(3) Καταψύκτες -20οC

(3) Καταψύκτες -80οC

(4) Απαγωγοί εστίες

(1) Εστία ροής

(9) Εστίες νηματικής ροής (Lamminar Flow)

(1) Κυτταρομετρητής ροής για διαλυτά μόρια

(4) Κυτταρομετρητές ροής

(1) Προβολέας διαφανειών

(2) Διαφανειοσκόπια

(3) Διαφανειοσκόπια υπεριώδους ακτινοβολίας

(1) Εκτυπωτής φωτογραφιών DURST M705

(2) Φωτογραφικές μηχανές

(2) Φούρνοι μικροκυμάτων

(3) Zυγοί απλοί

(6) Ζυγοί ακριβείας

(3) Ανακινούμενες πλατφόρμες

(1) Περιστροφικός αναδευτήρας φιαλιδίων

(3) Aντλίες κενού

(1) Μετρητής GEIGER MULLER

(4) Αναδευτήρες VORTEX

(4) Θερμαινόμενοι μαγνητικοί αναδευτήρες

(4) Φωτοαντιγραφικά μηχανήματα

(5) Θερμικοί ανακυκλωτές (PCR)

(9) Τροφοδοτικά ηλεκτροφόρησης

(19) Συσκευές ηλεκτροφόρησης

(1) Αυτόματη συσκευή ηλεκτροφόρησης για ανάλυση αλληλουχίας

(2) Συσκευή ηλεκτροφόρησης & μεταφοράς (Western blot)

(1) Ομογενοποιητής υπερήχων (Sonicator)

(5) Πεχάμετρα

(3) Συσκευές παραγωγής δις-απεσταγμένου ύδατος

(1) Πηγή εκπομπής υπεριώδους ακτινοβολίας

(1) Ηλεκτροδιατρητής κυττάρων (Electroporator)

(1) Ψυχόμενος επωαστής FRIOCELL

(1) Σύστημα ψηφιακής ανάλυσης πηκτωμάτων (Gel Imager)

(3) Θερμαντές φιαλιδίων Eppendorf (Dri block)

(1) Φασματοφωτόμετρο με θερμοστατούμενες κυψελίδες SHIMADZU UV Mini 1240 (5) Φασματοφωτόμετρα διαφόρων τύπων

(4) Παγομηχανές

(2) Σύστημα παραγωγής ύδατος MilliQ

(2) Real time PCR ROCHE Light Cycler 2.0

(1) Συσκευή εμπέδωσης ιστών

(4) Μικροτόμοι

(1) Ιστοκινέτα

(1) Μικροσκόπιο με ψηφιακή φωτογραφική μηχανή

(1) Δονητής υπερήχων

(1) Σύστημα Ανάλυσης Εικόνας

(1) Σύστημα διατήρησης εγκεφαλικών τομών

(1) Μικροχειριστές ηλεκτροδίων

(1) Ενισχυτής εξωκυττάριων ηλεκτρικών δυναμικών

(1) Παλμογράφος

(1) Σύστημα πρόσληψης και ανάλυσης ηλεκτρικών βιοσημάτων

(1) Ερεθιστές σταθερού ηλεκτρικού ρεύματος

(1) Αναδευτής υπερήχων

(5) Μικροσκόπια διαφόρων τύπων

(1) Μετρητής ιικού φορτίου για HIV-1

(1) Ανιχνευτής μεταλλάξεων που επιφέρουν ανθεκτικότητα του HIV-1 στα φάρμακα