Ειδικά Σεμινάρια (Παρουσίαση Αποτελεσμάτων)

Συντονιστές Μαθήματος: Ν. Τσοπάνογλου, Κ. Γυφτόπουλος

Εκπαιδευτικοί Στόχοι

Το μεταπτυχιακό μάθημα «Ειδικά Σεμινάρια (Παρουσίαση Αποτελεσμάτων)» στοχεύει στα παρακάτω:

Στην ανάπτυξη της ικανότητας του φοιτητή/τρια που παρουσιάζει τα αποτελέσματα του να προσφέρει στο ακροατήριο του, με σαφήνεια και συντομία, το επιστημονικό ερώτημα της ερευνητικής του δουλειάς, τη μεθοδολογία που ακολουθεί και την αξιολόγηση των πειραματικών του ευρημάτων

Στην ανάπτυξη της ικανότητας των φοιτητών που παρακολουθούν τη φοιτητική παρουσίαση να κατανοήσουν το επιστημονικό ερώτημα και τον τρόπο προσεγγισής του και να σχολιάσουν με κριτικό τρόπο τα ευρήματα που θα παρουσιαστούν

Στην αλληλεπίδραση και ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των φοιτητών και των μελών ΔΕΠ του προγράμματος στα επιστημονικά θέματα που παρουσιάζονται και την εν γένει καλύτερη επιστημονική γνωριμία και σύσφιξη των σχέσεων των μελών του προγράμματος

Στη συμβολή όλων των μελών του προγράμματος στη βελτίωση της ποιότητας της έρευνας που πραγματοποιείται στα πλαίσια του μεταπτυχιακού προγράμματος.