Επιστημονικές Περιοχές

Στις επιστημονικές περιοχές στις οποίες εκπαιδεύονται σήμερα οι Μεταπτυχιακοί Φοιτητές/τριες (ΜΦ) για την απόκτηση Διπλώματος Ειδίκευσης (ΔΕ), περιλαμβάνονται:

  • Φαρμακολογία-Τοξικολογία
  • Ιατρική Μοριακή Γενετική
  • Ιατρική-Κλινική Βιοχημεία και Ανοσολογία
  • Νευροεπιστήμες
  • Μοριακή Ανατομική-Κλινική Μοριακή Ιστοποθολογία
  • Βλαστικά κύτταρα και Αναγεννητική Ιατρική