Επικοινωνία

Διευθυντής Σπουδών ΠΜΣ

Καθηγητής Σταύρος Ταραβήρας
2610-997943
taraviras@med.upatras.gr

Γραμματεία ΠΜΣ Βιοϊατρικών Επιστημών

Katerina Michalopoulou
2610-969106
medphd@upatras.gr