Νευροεπιστήμες ΙΙ

Συντονιστές Μαθήματος: Α. Μητσάκου, Φ. Αγγελάτου

Εκπαιδευτικοί στόχοι

Οι στόχοι του μαθήματος είναι η κατανόηση της βιολογίας της συμπεριφοράς, και η εξοικείωση των φοιτητών με την ανατομία και τη φυσιολογία του εγκεφάλου. Έμφαση δίνεται σε τεχνικές απεικόνισης του εγκεφάλου καθώς και σε ηλεκτροφυσιολογικές καταγραφές της νευρωνικής δραστηριότητας.

Περιεχόμενο Μαθήματος

Από το νευρικό κύτταρο στην γνώση – Γνωστικές διαδικασίες και εγκεφαλικός φλοιός

Ανατομική αισθητικών και κινητικών οδών – Τα αισθητικά συστήματα: Σωματαισθησία, πόνος, γεύση, όσφρηση – Οπτικό σύστημα: δημιουργία της οπτικής εικόνας, οπτική επεξεργασία στον αμφιβληστροειδή, αντίληψη του σχήματος και της κίνησης, χρώμα – Κινητικά συστήματα, μύες και μυϊκοί υποδοχείς, νωτιαία αντανακλαστικά, Εκούσιες κινήσεις.

Γονίδια και συμπεριφορά – Σεξουαλικότητα και εγκέφαλος – Συναισθήματα και παρορμήσεις

Γλώσσα – Μνήμη και μάθηση – Κυτταρικοί μηχανισμοί μνήμης και μάθησης

Ύπνος και όνειρα

Νευροβιολογική βάση του ηλεκτροεγκεφαλογραφήματος

Εργαστηριακή εκπαίδευση των μεταπτυχιακών φοιτητών

Ανατομία του ανθρώπινου εγκεφάλου-επίδειξη σε νωπό ιστό

Ανατομία εγκεφάλου πειραματοζώων

In vitro ηλεκτροφυσιολογικό πείραμα σε τομές εγκεφάλου

Ηλεκτροεγκεφαλογράφημα

Μελέτη της φυσιολογίας της εγκεφαλικής λειτουργίας και των διαταραχών της με μεθόδους πυρηνικής ιατρικής

Μελέτη της ανατομικής του εγκεφάλου με αξονική και μαγνητική τομογραφία