Μαθήματα

Το σύνολο των Πιστωτικών Μονάδων (Π.Μ. ή ECTS) που απαιτούνται για την απόκτηση του Μ.Δ.Ε. ανέρχεται σε 120 ECTS. H διδασκαλία των μαθημάτων καθώς η συγγραφή της Διπλωματικής Εργασίας γίνεται στην ελληνική και σε ειδικές περιπτώσεις στην αγγλική γλώσσα.

Για τη λήψη του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) οι φοιτητές υποχρεούνται να παρακολουθήσουν  και να εξεταστούν επιτυχώς σε συνολικά 15 εξαμηνιαία  μαθήματα (δηλ. 7 μαθήματα στο Α’ εξάμηνο, 6 μαθήματα στο Β’ εξάμηνο, 1 μάθημα στο Γ’ εξάμηνο, και 1 μάθημα στο Δ’ εξάμηνο) και να εκπονήσουν επιτυχώς τη διπλωματική εργασία κατά το Γ’ και Δ’ εξάμηνο. Τα μαθήματα  πιστώνονται με συνολικό φόρτο εργασίας 82 ECTS και η διπλωματική εργασία με συνολικό φόρτο εργασίας 38 ECTS.

To πρόγραμμα μαθημάτων ανά εξάμηνο ορίζεται ως εξής:

Α’ Εξάμηνο

ΜάθημαΠιστωτικές Μονάδες
ECTS
BMS_1.1.1 Μεθοδολογία της έρευνας στις Βιοϊατρικές Επιστήμες 10
BMS_1.2.1 Ερευνητικά Σεμινάρια Ι3
BMS_1.3.1 Εφαρμογές Βιοστατιστικής – Βιοπληροφορικής4
BMS_1.4.1 Δεοντολογία Έρευνας – Βιοηθική4
BMS_1.5.1 Σύγχρονα θέματα Μοριακής – Κυτταρικής Βιολογίας5
BMS_1.6.1 Ασφάλεια στο Βιολογικό Ερευνητικό Εργαστήριο2
BMS_1.7.1 Χρήση Πειραματόζωων στην Έρευνα2
Σύνολο30

Β’ Εξάμηνο

 ΜάθημαΠιστωτικές Μονάδες 
ECTS
BMS_2.1.1 Μεθοδολογία της έρευνας στις Βιοϊατρικές Επιστήμες II10
BMS_2.2.1 Τρέχοντα Θέματα Βιολογικής Έρευνας4
BMS_2.3.1 Ερευνητικά Σεμινάρια ΙΙ2
BMS_2.4.1 Δεξιότητες Υποστήριξης Έρευνας4
BMS_2.5.1 Εργαστηριακή Εκπαίδευση6
Κατ’ επιλογήν 
(οι φοιτητές υποχρεούνται να επιλέξουν ένα από τα παρακάτω μαθήματα)
BMS_2.6.1 Νευροεπιστήμες I
BMS_2.6.2 Μοριακή Βάση της Μεταγραφής και Μετάφρασης
BMS_2.6.3 Παθοβιολογία Ανθρώπου
BMS_2.6.4 Σχεδιασμός νέων Φαρμάκων και Φαρμακολογικής Απόκρισης
BMS_2.6.5 Μοριακή Γενετική Επιδημιολογία
4
Σύνολο30

Γ’ Εξάμηνο

 ΜάθημαΠιστωτικές Μονάδες
ECTS
Στο Γ΄ εξάμηνο οι φοιτητές υποχρεούνται να επιλέξουν ένα από τα παρακάτω μαθήματα:
BMS_3.1.1 Ιατρική-Κλινική Βιοχημεία και Ανοσολογία
BMS_3.1.2 Ιατρική Μοριακή Γενετική
BMS_3.1.3 Νευροεπιστήμες II
BMS_3.1.4 Μοριακή Ανατομική-Κλινική Μοριακή Ιστοπαθολογία
BMS_3.1.5 Φαρμακολογία-Τοξικολογία
BMS_3.1.6 Βλαστικά κύτταρα και Αναγεννητική Ιατρική
20
BMS_3.1.6. Έναρξη Διπλωματικής Εργασίας10
Σύνολο30

Δ’ Εξάμηνο

ΜάθημαΠιστωτικές Μονάδες
ECTS
BMS_4.1.1. Ολοκλήρωση Διπλωματικής Εργασίας28
 BMS_4.2.1 Ειδικά Σεμινάρια2
Σύνολο30


Οι εγγραφόμενοι στο πρόγραμμα πρέπει να διαθέτουν τις βασικές γνώσεις στα κύρια μαθήματα των Βασικών Ιατρικών Επιστημών. Σε ειδικές περιπτώσεις, θα ορίζονται προπτυχιακά μαθήματα τα οποία θα πρέπει να παρακολουθήσει ο φοιτητής (-τρια) και να εξεταστεί στα πλαίσια του προπτυχιακού προγράμματος  σπουδών.