Χρήση Πειραματοζώων στην Έρευνα

animals-in-researchΣυντονιστές μαθήματος: Α. Μητσάκου, Γ. Σταθόπουλος

Εκπαιδευτικoί στόχοι

 Ο στόχος του μαθήματος  είναι να παρουσιάσει τα βασικά δεδομένα και τις αρχές που είναι απαραίτητες για την ανθρωπιστική χρήση και φροντίδα των πειραματοζώων εργαστηρίου και την ποιότητα της έρευνας.

Περιεχόμενο μαθήματος

Θέματα ηθικής πάνω στη χρήση μικρών θηλαστικών ζώων στην έρευνα.

Κανόνες για την προστασία των ζώων που χρησιμοποιούνται στην έρευνα.

Ευζωϊα και  χειρισμός πειραματοζώων (αναισθησία, ευθανασία).

Σχεδιασμός και έγκριση ερευνητικού πρωτοκόλλου με πειράματα σε ζώα. Κανονισμοί ασφάλειας και υγείας στη μονάδα ζωϊκών προτύπων.

Βασικές αρχές δημιουργίας διαγονιδιακών ζώων.

Ταυτοποίηση γενετικά τροποποιημένων ζώων.

Παραδείγματα ζωϊκών προτύπων των νόσων του ανθρώπου.

Περιγραφή της οργάνωσης πραγματικών πειραμάτων που περιλαμβάνουν πειραματόζωα.

Ποιότητα της έρευνας που περιλαμβάνει πειράματα σε πειραματόζωα.