Δεοντολογία Έρευνας – Βιοηθική

Συντονιστής Μαθήματος: Ι.K. Ζαρκάδης

Εκπαιδευτικοί στόχοι

Γενικοί στόχοι του μαθήματος είναι η ευαισθητοποίηση των μεταπτυχιακών φοιτητών/τριών:

  • στη δεοντολογία οργάνωσης εργαστηρίου – διαδικασίες ελέγχου ποιότητος.
  • στους ήδη θεσπισμένους κανόνες δεοντολογίας της εργαστηριακής διαγνωστικής και έρευνας που διενεργείται σήμερα στα πλαίσια των  Βιοϊατρικών Επιστημών.
  • στα μείζονα ηθικά και νομικά διλήμματα που αναμένεται να αντιμετωπίσουν οι εμπλεκόμενοι στις διάφορες εφαρμογές των Βιοϊατρικών Επιστημών και ιδιαίτερα στην εργαστηριακή διαγνωστική και έρευνα.

Περιεχόμενο Μαθήματος

Περιεχόμενο του μαθήματος αποτελεί η ανάλυση εννοιών βιοηθικής και δεοντολογίας στην βιοϊατρική έρευνα και προβλημάτων που ανακύπτουν κατά την διεξαγωγή της έρευνας, στις σχέσεις μεταξύ των ερευνητών, καθώς και από τις σύγχρονες εφαρμογές στην αναπαραγωγή του ανθρώπου στην διάγνωση γενετικών βλαβών και ασθενειών, στις μεταμοσχεύσεις οργάνων, στην χρήση πειραματόζωων, τον βιολογικό πόλεμο, κ.α.