Βλαστικά κύτταρα και Αναγεννητική Ιατρική

Συντονιστής Κατεύθυνσης: Καθηγητής Σταύρος Ταραβήρας, taraviras@med.upatras.gr

Στόχος της κατεύθυνσης αποτελεί η εκπαίδευση των φοιτητών με τις βασικές αρχές λειτουργίας βλαστικών κυττάρων κατά την εμβρυογένεση και την ενήλικη ζωή, καθώς και η κατανόηση της συμμετοχής των εμβρυϊκών και ενήλικων βλαστικών κυττάρων στην ομοιόσταση αλλά και στην παθογένεση ανθρώπινων ασθενειών. Θα αναπτυχθούν εφαρμογές των βλαστικών κυττάρων στην Αναγεννητική Ιατρική καθώς και η αλληλεπίδραση με άλλους ερευνητικούς κλάδους αιχμής όπως η ανάπτυξη βιοϋλικών, η εμβυομηχανική, η γονιδιακή θεραπεία κλπ.