Συντονιστική Επιτροπή Π.Μ.Σ. Β.Ι.Ε.

Πρόεδρος


Σ. Ταραβήρας
Καθηγητής, Δ/ντής Μεταπτυχιακών Σπουδών 
Τηλ. 2610-997943

Μέλη


Κ. Σταθόπουλος
Καθηγητής
Τηλ. 2610-997932
Fax: 2610-969167

Κ. Κυπραίος
Kαθηγητής
Τηλ. 2610-969120
Fax: 2610-994720

Ζ. Λυγερού
Καθηγήτρια
Τηλ. 2610-997610
Fax: 2610-991769

Β. Μπράβου
Αν. Καθηγήτρια
Τηλ. 2610-969194
Fax: 2610-969178