Ερευνητικά Σεμινάρια ΙΙ

Συντονιστές Μαθήματος: Σ. Ταραβήρας, Ν. Τσοπάνογλου, Γ. Σταθόπουλος

Εκπαιδευτικοί Στόχοι

Κύριος εκπαιδευτικός στόχος του ως άνω μαθήματος που καλύπτει το Α και Β εξάμηνο σπουδών είναι η έκθεση των φοιτητών του Προγράμματος σε ένα ευρύ φάσμα ερευνητικών θεμάτων, που παρουσιάζονται από καθιερωμένους Έλληνες ή αλλοδαπούς επιστήμονες, καθώς και από μέλη ΔΕΠ που συμμετέχουν στο πρόγραμμα, στα αντίστοιχα πεδία.

Περιγραφή Μαθήματος

Τα ερευνητικά θέματα που επιλέγονται διατρέχουν ποικίλους και διαφορετικούς χώρους των Βιοϊατρικών Επιστημών, με έμφαση στις σύγχρονες εξελίξεις και μελλοντικές κατευθύνσεις σε ερευνητικά πεδία με καθοριστικές επιπτώσεις στην ανάπτυξη της Βιοϊατρικής Επιστήμης. Η επιλογή των ομιλητών γίνεται με τρόπο που να εξασφαλίζει την ανασκόπηση του ευρύτερου πεδίου με επικέντρωση στις ερευνητικές δραστηριότητες του εργαστηρίου από το οποίο προέρχεται ο προσκεκλημένος ομιλητής. Επίσης, η συμμετοχή των μελών ΔΕΠ του προγράμματος επιχειρεί να δώσει στον σπουδαστή/στρια όλο το εύρος των ερευνητικών κατευθύνσεων και προγραμμάτων που διεξάγονται στα εργαστήρια του Τμήματος που μετέχουν στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών, έτσι ώστε να του δοθεί η δυνατότητα συνειδητής και πληροφορημένης επιλογής του προγράμματος, στο οποίο στη συνέχεια θα εργασθεί ερευνητικά. Η συμμετοχή των φοιτητών στις συζητήσεις που ακολουθούν τις διαλέξεις λειτουργεί δυνητικά και ως «καταλύτης» για τους ερευνητικούς προσανατολισμούς τους στα πλαίσια του Προγράμματος.