Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για εισαγωγή μεταπτυχιακών φοιτητών στο πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών “Βιοϊατρικών Επιστημών” για το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023

Επισυνάπτεται ανακοίνωση με την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για εισαγωγή μεταπτυχιακών φοιτητών στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών “Βιοϊατρικές Επιστήμες” για το ακαδ. έτος 2022-2023, καθώς και αίτηση συμμετοχής. Οι αιτήσεις και τα απαραίτητα δικαιολογητικά θα πρέπει να κατατεθούν το αργότερο μέχρι και την 23η Σεπτεμβρίου 2022. α) ταχυδρομικώς (με συστημένη αποστολή) στη Διαβάστε περισσότερα…

Συντάκτης , πριν από