Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για εισαγωγή μεταπτυχιακών φοιτητών στο πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών “Βιοϊατρικών Επιστημών” για το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023

Δημοσιεύτηκε από τον/την στις

Επισυνάπτεται ανακοίνωση με την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για εισαγωγή μεταπτυχιακών φοιτητών στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών “Βιοϊατρικές Επιστήμες” για το ακαδ. έτος 2022-2023, καθώς και αίτηση συμμετοχής.

Οι αιτήσεις και τα απαραίτητα δικαιολογητικά θα πρέπει να κατατεθούν το αργότερο μέχρι και την 23η Σεπτεμβρίου 2022.

α) ταχυδρομικώς (με συστημένη αποστολή) στη διεύθυνση:

Πανεπιστήμιο Πατρών,

Γραμματεία Τμήματος Ιατρικής,

T.K. 26500, Ρίο, Πάτρα,

υπόψη: κ. Κατερίνας Μιχαλοπούλου,

ή

β) στην ηλεκτρονική διεύθυνση : secretary@med.upatras.gr

Επιπρόσθετα, η αίτηση θα πρέπει να κατατεθεί και ηλεκτρονικά στη δικτυακή πύλη: https://matrix.upatras.gr/sap/bc/webdynpro/sap/zups_pg_adm#

Η δικτυακή πύλη θα είναι διαθέσιμη έως 23.9.2022.

Επισυναπτόμενα

Κατηγορίες: Announcement