Επιλογή Μεταπτυχιακών Φοιτητών στο Π.Μ.Σ «Βιοϊατρικές Επιστήμες» για το Ακαδημαϊκό Έτος 2023 – 2024

Η Επιτροπή Αξιολόγησης των Υποψηφίων του ΠΜΣ, λαμβάνοντας υπόψη τις αιτήσεις που υπέβαλαν οι υποψήφιοι για εισαγωγή τους στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Βιοϊατρικές Επιστήμες» αξιολόγησαν, σύμφωνα με τον κανονισμό της προκήρυξης και την κείμενη νομοθεσία, τα στοιχεία των φακέλων τους, συνεκτιμώντας και την εν γένει ανταπόκριση των υποψηφίων σε ερωτήσεις Διαβάστε περισσότερα…

Συντάκτης , πριν από

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για εισαγωγή μεταπτυχιακών φοιτητών στο πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών “Βιοϊατρικών Επιστημών” για το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024

Επισυνάπτεται ανακοίνωση με την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για εισαγωγή μεταπτυχιακών φοιτητών στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών “Βιοϊατρικές Επιστήμες” για το ακαδ. έτος 2023-2024, καθώς και αίτηση συμμετοχής. Οι αιτήσεις και τα απαραίτητα δικαιολογητικά θα πρέπει να κατατεθούν το αργότερο μέχρι και την 29η Σεπτεμβρίου 2023. Οι υποψήφιοι θα πρέπει να καταθέσουν Διαβάστε περισσότερα…

Συντάκτης , πριν από

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για εισαγωγή μεταπτυχιακών φοιτητών στο πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών “Βιοϊατρικών Επιστημών” για το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023

Επισυνάπτεται ανακοίνωση με την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για εισαγωγή μεταπτυχιακών φοιτητών στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών “Βιοϊατρικές Επιστήμες” για το ακαδ. έτος 2022-2023, καθώς και αίτηση συμμετοχής. Οι αιτήσεις και τα απαραίτητα δικαιολογητικά θα πρέπει να κατατεθούν το αργότερο μέχρι και την 23η Σεπτεμβρίου 2022. α) ταχυδρομικώς (με συστημένη αποστολή) στη Διαβάστε περισσότερα…

Συντάκτης , πριν από